Zaterdag 8 mei 2021 - Onthulling gedenksteen door ds. L.W.Ch. Ruijgrok  -  Bezichtiging kerk


Zaterdag 8 mei heeft ds. L.W.Ch. Ruijgrok de gedenksteen onthuld welke is geplaatst in de muur van het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder wat is gebouwd aan de Keizermantel in Driebruggen. De onthulling werd voorafgegaan door enige toepasselijke inleidende woorden door dhr. André Boele namens de Kerkvoogdij, waarin dank werd uitgesproken richting de uitvoering door bouw- en aannemingsbedrijf Goudriaan-Jongerius en de verschillende onder-aannemers, maar ook naar de vele vrijwilligers welke zich inmiddels welhaast ontelbare uren in avonden en op zaterdagen hebben ingezet ter ondersteuning van de realisatie. Ook gingen er speciaal woorden van dank naar Hulz Architecten uit Staphorst voor het, door velen ook als zodanig zo uitgesproken, fraai in de omgeving passende ontwerp. Ondanks dit heuglijke gebeuren waren voor dit memorabele moment, met het oog op de coronamaatregelen, slechts een beperkt aantal aanwezigen, zoveel mogelijk diegenen die betrokken zijn of zijn geweest, bij de bouw van de kerk en pastorie. Na afloop van de onthulling was er uitgebreid gelegenheid om de kerk te bezichtigen en uiteraard was er koffie en een gebakje om de feestelijkheid te onderstrepen. Het interieur van de kerkzaal en de verschillende andere ruimtes bevinden zich in ver gevorderde staat van afronding en zeer binnenkort zullen de eerste erediensten hier plaats kunnen vinden.
(57 foto's)