Zaterdag 24 oktober 2020 - Plaatsen van de torenspits


Zaterdagmorgen 24 oktober om 10 uur is, met het plaatsen van de torenspits, het hoogste punt in de bouw van de nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder bereikt. Deze opvallende precisieklus werd als een sponsoractiviteit geklaard door de bekende paars-groene mobiele kraan van Kraanverhuur Woerden. Bij het eerdere feestelijke moment, het slaan van de eerste paal op 16 november 2019, waren indertijd enkele honderden belangstellenden fysiek op de bouwlocatie aanwezig, maar vanwege de covid-19 beperkingen was er vanuit de kerk verzocht om zaterdag niet massaal te komen kijken.
Om tegemoet te komen aan de belangstelling was er gezorgd voor een live videostreaming waardoor het hele proces eenvoudig vanuit huis kon worden gevolgd. De video-opname en ook een opname vanuit de lucht met een drone zijn terug te zien via de website van de kerk. Door deze voorzieningen waren er zaterdagmorgen op de locatie ongeveer veertig mensen aanwezig maar vanuit de streaming informatie kon worden geconcludeerd dat er zo’n kleine vierhonderd mensen moeten hebben meegekeken naar dit bijzondere moment.
(34 foto's)